Scholarship Recipients (Research Postgraduate Students)
2014/15

Student Name Award
Luan Hemi Prof Jerry W Barrett Scholarship
Xiang Jing Yakun Scholarship  Scheme for Mainland Postgraduate Students

2014/15
Student Name Award
Chan Chi Fai Dr. Wu Yee Sun Memorial Scholarship Fund
Li Hongguang Yakun Scholarship  Scheme for Mainland Postgraduate Students
Lin Sheng Wai Tak Land Investment & Loan Company Limited Research Scholarship
Ma Yun Prof. Jerry W. Barrett Scholarship
Wang Modi University of Shanghai John Yuen Memorial Fellowship


2013/14
Student Name Award
Ho See Lok  Prof. Jerry W. Barrett Scholarship
Leung Ka Ho Dr. Wu Yee Sun Memorial Scholarship Fund
Hu Qin Yakun Scholarship Scheme for Mainland Postgraduate Students
Wong Chi Hin Madam Hui Tang Shing Yan Fellowship


2012/13
Student Name Award
He Hong Zhang Yakun Scholarship Scheme for Mainland Postgraduate Students
Leung Ka Ho Dr. Wu Yee Sun Memorial Scholarship Fund
Liu Qian Madam Hui Tang Shing Yan Fellowship
Wang Bao Prof. Jerry W. Barrett Scholarship

2011/12
Student Name Award
Lai Yongquan Yakun Scholarship Scheme for Mainland Postgraduate Students
Paau Man Chin Yakun Scholarship Scheme for Mainland Postgraduate Students
Xie Shunping Prof Jerry W Barrett Scholarship
Yang Wanggui Yakun Scholarship Scheme for Mainland Postgraduate Students

2010/2011
Student Name Award
Chan Ho Man Postgraduate Paper Award
Chan Ho Man Prof Jerry W Barrett Scholarship
Lin Shuhai Ms Song Yakun Scholarships
Lin Shuhai Yakun Scholarship Scheme for Mainland Postgraduate Students
Pei Baijian Ace Style International Scholarship
Shen Yang Century Club Research Postgraduate Fellowship
Yang Wanggui Postgraduate Paper Award
Zhu Jianfa Ms Song Yakun Scholarships
Zhu Jianfa Yakun Scholarship Scheme for Mainland Postgraduate Students